Special 40 Batch

Search This Blog

MPSC राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा २०१३


MPSC राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा २०१३

 जाहिरात निघाली.


 जाहिरात  येथे बघा Click HERE for Details.

MPSC राज्यसेवा पुर्वपरिक्षा 2013 जाहिरात आली असून फॉर्म भरण्यासाठीhttp://mpsconline.gov.in/html/index.php या वेबसाएट वर प्रथम registration करा ,त्यामधे तुमची सर्व शैक्षणिक माहिती ,फोटो ,साइन व्यवस्थित update करा .. आणि मग नंतर APPLY EXAM या बटनावर क्लीक करून MPSC राज्यसेवा पुर्वपरिक्षा 2013 साथी apply करावे .

IMP NOTE- *****ज्यानी आधी साईंट वर registration केले आहे त्यानी परत registration करु  नये 


****BEST OF LUCK****

No comments:

Post a Comment

आपला अभिप्राय येथे नोंदवावा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blogger Widgets